Straipsnio autorius: ©Augustinas Žemaitis.

Kiekvienas pabėgimo kambarys skirtingas, todėl čia nėra ir negali būti aprašyti tikslūs sprendimai.

Čia – taktiniai patarimai, padėsiantys nedaryti dažnų klaidų ir ieškoti sprendimo efektyviau. Jie tinka visiems pabėgimo kambariams.

Nuo ko pradėti

Prieš patekdami į kambarį, įsiklausykite į instruktažą. Organizatoriai dažniausiai pasako, ar vyrauja logika, ar bus ir paslėptų daiktų; ar daiktai bus naudojami tik po vieną kartą; ar gali reikėti naudoti fizinę jėgą.

Užėję į kambarį iš pradžių visi susipažinkite su kambariu – įsidėmėkite daiktus, pamėginkite atidaryti visus stalčius, dureles ir išimti, ką ten rasite.

Atpažinkite, kur yra užduotys, kurias jums teks išspręsti. Užduotys dažniausiai bus:
1. Jei durelės, stalčiukas, dėžutė ar dar kas neatsidaro – tai atidaryti.
2. Jei yra vieta įvesti kodui – rasti ir įvesti kodą.
3. Jei yra spynelė – ją nuimti (radus kodą ar raktą).

Taip pat įsidėmėkite, kur yra galimi užduočių sprendimai. Tai bus beveik visi užrašai – kodai, skaičiai, raidės, simboliai. Taip pat – prietaisai, galvosūkiai.

Kol kas negalvokite, ar konkretus sprendimas tiks kuriai nors žinomai užduočiai – tiesiog prisiminkite, kad toks sprendimas yra išvis.

Pastaba: kai kurie sprendimai bus aiškūs (tarkime, užrašytas kodas), kitus dar reikės “išlukštenti” (pvz. panaudoti kelis daktus kartu).

Kaip spręsti pabėgimo kambarių užduotis

Visa tai atradę (turėtų pakakti 5-10 minučių) dirbkite kaip komanda. Kiekvienas:
a)Bandykite įveikti kažkurią užduotį, arba
b)Mėginkite pritaikyti konkretų galimą sprendimą įvairioms užduotims (pvz. užrašytas kodas gali tikti įvairioms kodinėms spynoms).

Turėkite omenyje, kad užduotis tuo metu gali būti dar neišsprendžiama (nes jos sprendimas bus atrastas vėliau, išsprendus kitas užduotis), o sprendimas gali būti nepanaudojamas (nes jis skirtas užduočiai, kuri bus atrasta vėliau, išsprendus kitas užduotis).

Todėl nepavykus išspręsti vienos užduoties ar pritaikyti sprendimo, komandos narys turėtų pereiti prie kitos.

Pavykus įveikti užduotį ir atrakinus naują erdvę (pvz. stalčių) reikia ją gerai ištyrinėti, apieškoti. Be akivaizdžiai matomų naujų daiktų ar informacijos, ten gali būti ir papildomų. Tuomet verta parodyti visai komandai kas „atrasta“ ir visiems kartu iš visų pusių apžiūrėti, ~1 min. apie tai pagalvoti. „Atrastieji“ daiktai dažniausia būna naujos užduotys arba užduočių sprendimai. Jeigu tai – nauja užduotis, galbūt komandos draugai pasiūlys vieną iš seniau žinomų potencialių sprendimų. Jeigu tai – naujas sprendimas, galbūt jis tiks kažkuriai iš seniau žinomų užduočių.

Vėl išsiskirstykite. Svarbu, kad nepradėtumėte dirbti visi kartu ties vienu klausimu, nes taip eikvojasi laikas: dirbdami atskirai iš viso padarysite daugiau.

Kita vertus, nereikia daryti ir taip, kad į užduotį ar galimą sprendimą būtų įsigilinęs tik vienas žmogus. Mat jis gali kažko nepastebėti, kažkur klysti. Jei ilgai nepavyksta išspręsti užduoties, naudinga, kad ją perimtų komandos draugas. Neretai jis, pažvelgęs kitomis akimis, ją išspręs greičiau.

Taip pat komandos draugai turėtų patikrinti ir „atrastus“ sprendimus prieš juos bandydami, jeigu nesėkmingi bandymai atimtų daug laiko. Pasitaiko, kad „atradėjas“ sprendimą supranta ne taip ir pasiunčia komandą į bergždžią darbą.

Labai svarbu pranešti, ką išsprendei / atradai, o kitiems – įsiklausyti. Antraip pasitaiko, kad vieni komandos nariai, priėję vėliau, bando spręsti jau išspręstą užduotį arba panaudoti jau panaudotą užduoties sprendimą (dažniausiai tie patys sprendimai tinka tik vienai užduočiai).

Turėkite omenyje, kad kambariuose būna ir nereikalingų, „dėmesį nukreipiančių“ daiktų, kurie nėra nei užduotis, nei jos sprendimas. Tačiau nereikalingieji dažniausiai būna paprastesni, susiję su kambario tematika ir kuriantys jo atmosferą (pvz. paveikslai, interjero detalės).

Sudėtingi, unikalesni daiktai retai bus nereikalingi – jie arba yra užduotys, arba jų sprendimai. Visgi, ir dauguma „reikšmingų daiktų“ yra perdirbti įprastiniai daiktai, tad net ir ant jų gali būti likę įvairių užrašų, kurie nebus svarbūs žaidimui (prekės ženklų, serijos numerių, „Made in China“ ir pan.).

Jei abejojate, ar tam tikras daiktas (ar daikto dalis) yra užduoties sprendimas, nešvaistykite laiko bandydami jį visur pritaikyti (spręskite užduotis ir sprendimus, dėl kurių esate tikri), tačiau jeigu užstrigsite, bandykite naudoti ir jį.

Pagalbos prašymai

Daugumoje kambarių yra galimybė „įstrigus“ specialiu telefonu paprašyti organizatorių, stebinčių jus per kamerą, patarimo.

Sekite laikrodį. Įdomiau išspręsti kambarius be pagalbų, bet nepavykus ir ilgesniam laikui įstrigus gali vertėti jų paprašyti. Jūsų lauks įdomių papildomų užduočių, o ne vien galvojimas apie tos pačios sprendimą.

Vertindami, ar verta prašyti pagalbų, pagalvokite, kiek jums dar trūksta iki pabėgimo iš kambario. Kiek dar neišsprendėte užduočių, nepanaudojote užduočių sprendimų. Atkreipkite dėmesį, ar kambaryje yra užrakintų durų į kitus kambarius – jei yra, už jų tikriausiai dar laukia daugiau užduočių, todėl jūs esate pažengę mažiau, nei manytumėte. Jei neišspręstų užduočių yra daug palyginti su likusiu laiku – prašykite pagalbų.

Tiesa, yra viena išimtis – kai kuriuose kambariuose šeimininkai leidžia būti ir pasibaigus laikui (nors oficialiai to ir nereklamuoja). Verta paklausti prieš žaidimą ar taip bus galima. Jei pasakys, kad leis likti 10 min. po laiko pabaigos, svarstydami, ar imti pagalbą, turėkite omeny, kad turite, tarkime, 70 min., o ne oficialias 60 min.

Beje, dažname kambaryje matydami, kad įstrigote, pagalbą inicijuos patys šeimininkai. Norint išeiti per nustatytą laiką verta jų klausyti – jei jau siūloma pagalba, tikėtina, kad užduočių dar likę pakankamai, kad, staigiai nepažengus toliau, suspėti taps neįmanoma.

Dažniausios klaidos mėginant pabėgti iš kambario

1.Visi komandos nariai ima dirbti ties vienu klausimu, kuris jiems tuo metu įdomesnis, užuot pasiskirstę ir taip vienu metu sprendę kelias užduotis.

2.Komandos nariai nepakankamai gerai apžiūri kambarį ar (ypač) naujai atidarytas erdves. Pavyzdžiui, atidaro naują spintelę, ten akivaizdžiai mato vieną daiktą, jį paima ir svarsto, ką daryti su tuo daiktu, pamiršę tą spintelę. O spintelėje dar galėjo būti ir kitas, mažiau akivaizdžiai padėtas daiktas ar užrašas (pvz. pakabintas ant durelių ar paslėptas po dugnu).

3.Komandos nariai mėgina pritaikyti viską, kas yra aplinkoje – piešinius, baldų išdėstymą, sienų spalvą ir pan. Ir švaisto tam laiką, užuot bandę akivaizdesnius sprendimus / užduotis ar geriau apžiūrėję kambarį.

4.Komandos nariai nepakankamai bendradarbiauja vieni su kitais. Tai yra, atradę naują daiktą ar išsprendę kažką to nepraneša garsiai, arba neklauso, ką garsiai praneša kiti. Dėl to tas pats dalykas gali būti skirtingų žaidėjų sprendžiamas du kartus.

5.Komandos nariai pamiršta kai kurias neišspręstas užduotis ir nepanaudotus sprendimus ir apie juos nebegalvoja.