Nightmare Hotel vadinasi siaubo namais ir čia koncentruojamasi į siaubingą atmosferą, iš kurios norisi pabėgti ne dėl kažkokio tiksinčio laikrodžio. Nightmare Hotel veikia gyvi aktoriai.

Dalyviai 2-8 (rekomenduojama iki 6)
Kaina 18-25 eurai asmeniui (kuo daugiau žmonių, tuo pigiau žmogui)
Laikas Iš viso ~60 min., kambaryje ~40 min.
Adresas J. Jasinskio g. 16C, Vilnius
Kontaktai Tinklapis, Facebook

Nightmare Hotel

“Nightmare Hotel” skirtumai nuo daugelio pabėgimo kambarių pasimato jau nuo pradžių: pasitinka ne šiaip darbuotojas, o į vaidmenį įsijautęs aktorius. Nuo to momento pasineri į seno siaubingo viešbučio atmosferą. Menkai apšviesta “registratūra” su keistoku darbuotoju, tamsūs koridoriai, net tualetai, kuriuose, atrodo, kažkas plovėsi kraują – ir visa tai dar prieš įeinant į patį pabėgimo kambarį…

Tiksliau, ne į kambarį, o į didžiulę erdvę iš daugybės baugių kambarių, per kurią teks “stumtis tolyn” kiekviename ieškant raktų ir kodų, idant patektum į kitą, paskui vėl kitą, dar baisesnį(?). Visa komanda privalo laikytis drauge, nes žibintuvėlis – tik vienas, ir tai jį turėsite ne iš karto…

Rasti raktus, kodus, nesunku: galvos sukti čia nereikia. Užtat tenka drįsti eiti pirmyn, tikrinti visokias keisčiausias erdves, rakinti duris ar kitas angas į kitą kambarį… Kuris eis pirmas? Kuris eis paskutinis?

Tempas didelis – jokiame Nightmare Hotel kambaryje komanda neužsibūna daugiau kokių 7 minučių. Nespėji nė visko apžiūrėti, o jau eini pirmyn. Bet nuo to pabėgimo kambarys (ar, tiksliau, kambarių serija) tik “stipresnė”, nes naujos, neištirtos erdvės su visokiais tamsiais kampais ir neaiškiomis figūromis visuomet baisesnės už tas, kurių kiekvieną kampą jau perpratai.

Na ir svarbiausia: Košmarų viešbutyje niekada nesate vieni. “Paslaptingos jėgos” čia skleis garsus, šviesas, kilnos daiktus, apsireikš keisčiausiais pavidalais… Kas anapus sienos? Grotų? Kas kitame kambaryje? Kas seka jums iš paskos?

Kartais tos jėgos subtiliai padeda. Kartais trukdo. Kartais vilioja eiti tolyn. Kartais veja iš kambarių: nėra ko užsibūti, jei jau radai kelią tolyn… Išeiti iš Košmarų viešbučio norisi ne dėl tiksinčio laikrodžio (jo – ar oficialaus laiko ribojimo – čia nėra išvis). Tiesiog įsisiautėjant dvasioms pasilikti baisu… Kiekvienai komandai “trileris” šiek tiek skirtingas: rengėjų tikslas ne visiems duoti tokias pačias užduotis, bet užtikrinti, kad visi praeis panašiu laiku, gavę panašią išgąsčio dozę. Tam nepasitelkiamos jokios “iš atmosferos iškrentančios” užuominos per kokią ten raciją. Racijų, pagalbų “iš išorės” nėra – yra tik tos pačios dvasios…

Jei pasidarys pernelyg baisu, žinosite slaptažodį, kurį pasakę būsite išvesti (be teisės grįžti).

Jums patiks, jei:
• Mylite siaubo filmus – ypač apie senus pastatus, vaiduoklius, patinka “Silent Hill” žaidimai…
• Norite sprukti iš kambario iš baimės, o ne iš reikalo.
• Šiurpi atmosfera patinka labiau, nei galvosūkių sprendimas.
• Patinka didelės erdvės ir nesinori būti tame viename kambaryje ilgiau kokių 7 min.
• Patinka pabėgimo kambariai su gyvais aktoriais.
• Patinka, kai visa komanda laikosi drauge.