Šiemet pirmąkart Pasaulio viktorinos čempionato atsakymai buvo papildomai tikrinami idant būtų užtikrintas objektyviausis įmanomas vertinimas. Kviečiame paskaityti žmogaus, nuosekliai įvertinusio visos Lietuvos atsakymus, Artūro Pribušausko komentarą:

Kodėl auditas?

Man visuomet buvo įdomu analizuoti duomenis, kurie yra tikri ir kuriuos suprantu. Suprasti padeda dešimt metų, kuriuos dalyvauju PVČ, o dėl tikrumo kildavo iššūkių.
Kam buvo įdomu, galėjote pasiskaityti mano apžvalgas apie geriausias ir blogiausias temas, tačiau visuomet buvo įdomu paanalizuoti atsakymus į konkrečius atsakymus. Jau pernai gavau 50 geriausių vilniečių klausimynus, ir pateikiau statistines lenteles. Jau pernai pavyko padaryti išvadą, kad nėra taip, kad visi lietuviai žino atsakymus į tuos pačius klausimus, tik lyderiai žino dar kažką papildomai.

Jau pernai ir pastebėjau, kad pasitaiko netikslumų užskaitant atsakymus, kuriuos ne visus “ištaiso” protestai. Pagrindinės priežastys buvo, kad tikrinantys dalyviai ne taip įvertino ar suskaičiavo atsakymus, o tie, kuriuos tikrino, nepastebėjo to (arba išėję anksčiau laiko nedalyvavo protestuose). Taip pat buvo ir neteisingai užskaitytų atsakymų (mažiau žmonių protestuoja, kad jiems rezultatą sumažintų, nei protestuoja, kad padidintų, tad “per didelių” rezultatų daugiau nei “per mažų”). Tai buvo tik matematiniai pastebėjimai.

Taigi buvo aišku, kad rezultatai nėra visai tikslūs. Taip pat man norėjosi kuo didesnės analizuojamos informacijos imties.Kai šiemet paprašiau Augustino, kad leistų susirinkti visus klausimynus, jis pasiūlė tuo pačiu praaudituoti atsakymus. Juk čia yra čempionatas, ir norėtųsi, kad vietos būstų paskirstytos maksimaliai objektyviai.

Audito principai

Apie pagrindinius principus Jūs esate informuoti.

1. Jei atsakymas – iki 6 raidžių ilgio (imtinai), tai jo tarimas turėtų iš esmės sutapti. Jei atsakymą sudaro daugiau 6 raidžių, žaidėjo įrašytame atsakyme gali skirtis ir viena raidė, nors ji ir keistų tarimą – jei tik ta raidė nėra pirmoji ir jei ji nesukelia dviprasmybės. Šiemet pasitaikė įdomesnių atsakymų, kurie buvo užskaityti. Pavyzdžiui užskaitytas KOROLIS vietoje KORIOLIS, IZOTRONAI vietoje IZOTONAI, bet neužskaityti IZOTOPAI, nes turi kitą prasmę.

Nebuvo užskaityti ROLET vietoje ROLEX, nes žodis trumpesnis , negu 6 raidės.

Su pirmomis raidėmis padarėme vieną išimtį, nes, kai kuriose kalbose yra tapačios raidės G ir H, todėl, nesant dviprasmybių, tai toleravome.

2. Jeigu atsakyme reikia įrašyti žmogų, tai pakanka įrašyti jo pavardę – vardo įrašyti nebūtina. Tačiau jei visgi įrašysite ir vardą (ar inicialą) ir tas vardas (ar inicialas) bus klaidingas – tai atsakymas nebus įskaitomas. Čia taip pat nukentėjo pora žmonių, kurie parašė Uvė Janson.

3. Nepriklausomai nuo to, kokia kalba pasirinkote gauti klausimus, atsakymus galima rašyti ir lietuviškai, ir angliškai, ir originalo kalba.

4. Pagrindinius sprendimus, ar užskaityti tam tikrus atsakymus priėminėjo TVA atstovas Lietuvoje Augustinas Žemaitis ir PVČ 2024 teisėjas Andrius Jasinevičius. Aš klausimus užduodavau neatskleisdamas dalyvių tapatybių.

Audito rezultatai

Man buvo netikėta, kad reikėjo koreguoti beveik 60% dalyvių atsakymus. Tiesa, dauguma korekcijų buvo nedidelės, lėmė tik vieno taško papildomą pridėjimą ar praradimą. Per auditą 50 dalyvių neteko po vieno taško, 21 dalyvis gavo po papildomą tašką. 8 dalyviai gavo du taškus ir kiti 8 neteko 2 taškų. Vienas dalyvis gavo 3 taškus ir šeši dalyviai neteko 3 taškų. Viena dalyvė neteko 4 taškų, vienas – 5 taškų ir vienas net 8 taškų. Gavusių tiek taškų papildomai nebuvo, nes tokios vertinimo klaidos buvo išspręstos jau protestų metu. Likusių dalyvių galutinis rezultatas nepasikeitė, net jei ir buvo korekcijų.

Daugiau taisymų buvo ne Vilniuje (Vilniuje taisyti 49 iš 100), ir tai suprantama, daugiausiai sprendimų buvo priimami Vilniuje, o kiti miestai baigė anksčiau.

Vidutiniškai Vilniaus dalyvis per auditą neteko 0,08 taško, tuo tarpu Kauno – 0,46 taško, Šiaulių – 0,57 taško, Mažeikių – 1,38 taško, Biržų – 0,3 taško.

Beveik ketvirtadalis korekcijų buvo atlikta GYVENIMO 4 klausime apie KAKTINĘ SKILTĮ. Čia teisėjas nusprendė, kad nebus užskaitomi atsakymai KAKTINĖ arba FRONTALINĖ ZONA, nes šiuos atsakymus galima rasti klausime. 22 dalyviams reikėjo atimti po tašką, o 3 dalyviams pridėti.

Organizatoriai nusprendė pažiūrėti į GYVENIMO 19 klausimą ir užskaityti ir pirminį oficialų atsakymą VĖŽYS, ir atskiras vėžio rūšis. Todėl atsakymai buvo koreguoti 9 dalyviams, iš jų 8 gavo pliusus.

Nepaisant to, kad GYVENIMO 16 klausime buvo pateikti net trys galimi atsakymų variantai, pradedant GONG BAO, buvo prigalvota dar įvairesnių, ir 12 atsakymų teko koreguoti – visi jie buvo užskaityti neteisingai (nes, pavyzdžiui, kilo dviprasmybės su kitais kiniškais patiekalais).

Reikia paminėti GYVENIMO 3 klausimą, kurio atsakymai buvo pakoreguoti 8 dalyviams – iš 7 taškas atimtas, vienam pridėtas. Šiuo atveju organizatoriai buvo griežti – užskaitytas tik atsakymas WRAPPED, o neužskaityti WRAP arba WRAP-UP.

6 dalyviams (iš jų 4 Mažeikiuose) tikrintojai užskaitė neteisingai MOKSLO 8 klausimo formules

Dėl GYVENIMO 21 klausimo atsakymo PĖDA, Lietuvos organizatoriams netgi teko pakeisti nuomonę, nes PVČ organizatoriai pasaulio mastu renginio eigoje nurodė užskaityti ir KULNĄ, o, kol šio sprendimo nebuvo, Lietuvos teisėjas buvo priėmęs kitokį sprendimą. Pagal PVČ tvarką, jei tai situacija nesusijusi su kalbiniais niuansais ir vertimu, tai pasauliniai sprendimai turi viršenybę prieš nacionalinius.

Dauguma kitų atvejų buvo vienetiniai, atsirado ir nemažai suskaičiavimo klaidų. Beje, dažniau buvo nepriskaičiuotų teisingų atsakymų, negu atvirkščiai.

Dabar tikrai galima teigti, kad visi rezultatai suskaičiuoti pagal tuos pačius principus.

Visi puikiai suprantame, kad kaip ir kiekviename čempionate veikia sėkmės faktorius. Negana to, kad klausimų rengėjai kartais pataiko vieniems, kartais kitiems, daugelis iš mūsų bandome atspėti kai kuriuos atsakymus, kurie susiję su pavardėmis, valstybėmis, miestais, kūriniais. Kartais pasiseka, kartais ne.

Statistika

Šiemet turiu susirinkęs visų dalyvavusių atsakymų bazę, suformuotą pagal vienodus principus, todėl bus labai smagu ją analizuoti. Ir rezultatais, ir įžvalgomis pasidalinsiu su visais.
Kol kas galite pabandyti paspėlioti, ar daugiau buvo atsakiusių KOMUNIKACIJOS temoje „DRAKONO KOVA“ ar „SANSKRITAS“ , į kurį visų temų klausimą sulaukėme daugiausia teisingų atsakymų, į kiek klausimų nebuvo sulaukta nei vieno teisingo atsakymo.

Kaip visada paanalizuosiu lengviausias ir sunkiausias temas, palyginsiu jas su ankstesnių metų rezultatais.

Tikiuosi audito rezultatai nesukėlė niekam negatyvių emocijų, nes tikrai stengėmės išlikti objektyvūs.

Pagarbiai
Artūras Pribušauskas