Televizijos žaidimas skirtas moksleiviams. Jie rungiasi kategorijose pagal klases (nuo 5 iki 12) atsakinėdami į įvairius klausimus.

Vieta LRT televizija
Adresas
Laikas
Kaina Nemokamas (yra atranka)
Dalyviai ~10 dalyvių laidoje
Nuorodos Laidų peržiūra

Taisyklės

Moksleiviai (iš įvairių Lietuvos vietų, mokyklų, suskirstyti į kategorijas pagal klases nuo 5 iki 12) atsakinėja į klausimus skirtinguose turuose pagal įvairias taisykles. Vienuose turuose teisę atsakinėti įgyja tas, kas mygtuką nuspaudžia pirmas (jam neatsakius teisė spausti mygtuką atsinaujina kitiems). Kitur reikia atsakyti kuo daugiau klausimų per ribotą laiką, dar kitame iš sąrašo pasirinkti temą ir atsakyti klausimą iš jos (neatsakius galimybė atsakinėti pereina varžovui). Klausimai yra žinojimui, jie tuo sunkesni, kuo vyresni moksleiviai žaidžia, dalis iš mokymo programų, kiti – ne, bet visuomet iš sričių, dėstomų mokykloje (t.y. ne popkultūros). Priklauosmai nuo turo už atsakymus skiriamas skirtingas taškų skaičius; po kiekvieno turo vienas dalyvis iškrenta iki lieka vienas. Jis arba eina į kitą etapą (jei jų dar yra), arba skelbiamas čempionu toje klasėje.