Infinity Room – pabėgimo kambariai Kaune Vilijampolėje.

“Inifinity Room” turi ir kiekvieno savo pabėgimo kambario versiją vaikams – kur sudėtingesnės užduotys supaprastinamos ar pakeičiamos vaikams suprantamesnėmis.

Lobių medžioklė

Dalyviai 2-5
Kaina 48 EUR 2-4 asmenų komandai, papildomas asmuo +12 eurų
Laikas 60 min. (nespėjus pratęsiama 15 min. ar, nesant kitų komandų, ilgiau)
Adresas Raudondvario pl. 184, Kaunas (įėjimas iš kiemo)
Kontaktai Tinklapis, Facebook

Lobių medžioklėje žaidėjai ieško paslėpto lobio. Pabėgimo kambario sienos ištapytos taip, kad primintų negyvenamąją salą, o kas 20 minučių pasigirsta artėjančio piratų laivo garsai. Todėl reikia paskubėti…

Pabėgimo kambarys labai nedidelis, todėl dalyvių skaičius jame griežtai ribojamas iki keturių. Mažas kambario plotas – privalumas tiems, kam nepatinka ieškoti paslėptų daiktų. “Lobių medžioklėje” komanda greitai gali išnaršyti kiekvieną kampelį, rasti visas spyneles ir užuominas. Kuri užuomina kuriai spynelei skirta taip pat ilgai spėlioti neteks: “lobio slėpėjai” prirašė patarimų.

Taigi, “Lobių medžioklės” esmių esmė – pagal užuominas perprasti spynelių kodus. Spynelių iš viso yra penkiolika, tačiau užduotys nesikartoja: kiekvienas kodas išaiškinamas vis kitu būdu. Todėl pabėgti iš kambario nėra lengva: pasak šeimininkės, vidutiniškai komandos užtrunka netgi ilgiau nei oficialią valandą, o rekordas ~44 min. Čia reikia pridurti, kad komandos gali neribotai prašyti papildomų patarimų iš šeimininkės per raciją ir dauguma šių rezultatų pasiekti su tais patarimais.

Tačiau išprotauti atsakymą ir įvesti į spynelę teisingą kodą – tikrai smagu. Atvejų, kad būtumėte kažką sugalvojęs pats, tačiau tiesiog nepastebėjote smarkiai užslėptos užuominos ar spynelės (todėl teko prašyti patarimų), “Lobių medžioklėje” neturėtų būti. Esate tik jūs ir jūsų protas bei išradingumas.

Jums patiks, jei:
• Mėgstate mąstyti logiškai, o ne ieškoti paslėptų daiktų.
• Mėgstate išprotauti kodus pagal užuominas.
• Norite prie pabėgimo kambario nemokamai pasistatyti automobilį

Karantino zona – bunkeris

Dalyviai 3-4
Kaina 48 EUR 2-4 asmenų komandai, papildomas asmuo +12 eurų
Laikas 60 min. (nespėjus pratęsiama 15 min. ar, nesant kitų komandų, ilgiau)
Adresas Raudondvario pl. 184, Kaunas (įėjimas iš kiemo)
Kontaktai Tinklapis, Facebook

Pabėgimo kambarys "Karantino zona" Kaune

Karantino zona – tai tikra sovietinė branduolinė slėptuvė. Prasidėjus apokalipsei, ji buvo panaudota pagal paskirtį. Deja, nusileidę į tą rūsį supratote, kad gyvybę palaikančios sistemos neveikia, todėl, norėdami išgyventi, turite per 60 min. nešdintis lauk…

Tam reikės išspręsti tarp autentiškų šaltąjį karą menančių vamzdžių, dujokaukių bei kitų rakandų įtalpintas tris logiškų galvosūkių serijas, kiekvienos kurių užduotys – skirtingose slėptuvės kampuose. Visos trys serijos sprendžiamos nepriklausomai viena nuo kitos, todėl pabėgimo kambarys itin tinka toms komandoms, kurios mėgsta dirbti pasiskirsčiusios po užduotį.

Prieš įleisdami į slėptuvę, organizatoriai duoda tris daiktus, kiekvienas kurių – “raktas” į pirmojo kiekvienos serijos galvosūkio sprendimą. Kur tie pradiniai galvosūkiai – aiškiai pažymėta. Tiesą pasakius, prie dažno daikto pabėgimo kambaryje parašyti skaičiai, nurodantys, kelintai kurios galvosūkių serijos užduočiai tas daiktas reikalingas.

Taigi, spėlioti kas po ko daroma neteks, o trijų žmonių komanda gali, vos užėjusi į pabėgimo kambarį, iš karto pasidalinti po galvosūkių seriją ir visą laiką dirbti atskirai, o vėl “sujungti jėgas” tik žaidimo pabaigoje. Tiesa, realybėje skirtingi žmonės į tą pačią užduotį neretai pažvelgia skirtingomis akimis, todėl kartais naudinga galvosūkių serijomis susikeisti ar pasidalinti mintimis. Visgi, visiems kartu spręsti vieną ir tą patį galvosūkį Karantino zonoje kartais net fiziškai neįmanoma: į kai kurias branduolinės slėptuvės sunkiomis priešradiacinėmis metalinėmis durimis užblokuotas erdves keturi žmonės visi kartu niekaip netilps.

Jums patiks, jei:
• Norite, kad visa komanda dirbtų aiškiai pasidalijusi užduotis.
• Nenorite spėlioti, kurią užduotį reikėtų spręsti sekančią.
• Norite prie pabėgimo kambario nemokamai pasistatyti automobilį.
• Landžioti po ankštokas branduolinės slėptuvės angas jums smagu.

Einšteino kambarys

Dalyviai 2-5
Kaina 48 EUR 2-4 asmenų komandai, papildomas asmuo +12 eurų
Laikas 60 min. (nespėjus pratęsiama 15 min. ar, nesant kitų komandų, ilgiau)
Adresas Raudondvario pl. 184, Kaunas (įėjimas iš kiemo)
Kontaktai Tinklapis, Facebook

“Infinity Room” istorija prasidėjo nuo Einšteino kambario. Atgyvenęs porą metų, tas kambarys užvėrė duris tik tam, kad jo vietoje atsirastų naujas Einšteino kambarys. Modernesnis. Kaip sakė kambario savininkė, šiais laikais naujas pabėgimo kambarys be elektronikos darosi nebeįsivaizduojamas.

Be to, iš naujojo Einšteino kambario privalote nebe tik pasprukti, tačiau ir “išgelbėti” pavogtas Einšteino smegenis. Raktas nuo durų padėtas greta tų smegenų…

O tos smegenys yra “giliau”, nei tikitės. Prie jų gali privesti tik tinkamai išspręsta galvosūkių serija. Reikės ne tik pagal visokiausias šifruotes ar simbolius “išgliaudyti” spynelių kodus, tačiau ir “įveikti” specialiai šiam pabėgimo kambariui pagamintas kliūtis. Ir perprasti, kas iš gausybės tekstų, formulių ant kambario sienų ar senų daiktų svarbu.

Tiesa, spręsti matematinių uždavinių neteks: viskas kur kas neįprasčiau, todėl dažniausiai teks pasitelkti išradingąją savojo proto pusę.

Jums patiks, jei:
• Patinka švelniai mokslinė tematika.
• Mėgstate išprotauti kodus pagal užuominas.
• Norite prie pabėgimo kambario nemokamai pasistatyti automobilį